Subsurface Geoscience Student Directory

Student/Alum Name Graduation Year
Shola Ayandele 2017
Janie M. Garcia 2017
Jennifer S. Holley 2017
Jingxuan Liu 2017
Zachary M. Printz 2017
Ben P. Skrla 2017
Yue Yao 2017
Harlan Zhang 2017
Yu Zhang 2017
Nancy Zhou 2017
Caitlin Altomare 2016
Paige Bailey 2016
Yifei Bao 2016
Ziquan Fan 2016
Xinxin Feng 2016
Nur Koyuncu 2016
Brian Kubik 2016
Maryam Nasizadeh 2016
Xiaoyong Yan 2016
Wenshan Yu 2016
Zuyue Zhang 2016
Bijia Zhang 2016
Ertan Arslan 2015
Dustin Blymyer 2015
Chen Chen 2015
Da Huo 2015
Eric Knappenberger 2015
Ting Lu 2015
Jing Li 2015
Mani Pirouzbakht 2015
Batyrkhan Sagidullin 2015
Jiangtao Sun 2015
Harsh Vora 2015
Megan Williams 2015
Gabriella Arroyo 2014
Avery Arendale 2014
Nicholas Barry 2014
Erhan Basaran 2014
Yuancai Cong 2014
Yanhua Dai 2014
Dilan Derici 2014
Xia Li 2014
Song Lu 2014
Christopher Odezulu 2014
Seun Olawole 2014
Temil Selin 2014
Hamid Shahid 2014
Jiangtang Sun 2014
Mari Tesi 2014
Alireza Akbarzadeh 2013
Gulce Dinc 2013
Kristen Frederick 2013
Serdar Koc 2013
Hunter Lockhart 2013
Sean Murphy 2013
Irina Platunova 2013
Arjun Srinivasan 2013
Daniel Weisman 2013
Max Zhang 2013
Murtada Ibrahim Al-Habib 2012
Gokay Berberoglu 2012
Martin Gibson 2012
Antara Goswami 2012
Benjamin Hilton 2012
Michelle Jiao 2012
Jenny Kowall 2012
Matthew Prudhomme 2012
Heather Stillwell 2012
Yifei Wan 2012
Lisha Xie 2012
Mehmed Ekrem Yazaroglu 2012
Ryan Jarvis 2011
Shibu Mathukutty 2011
Hyangseon Park 2011
Travis Stolldorf 2011
Julian Talley 2011
Grace Zhang 2011
Brian Cornette 2010
Liang Ge 2010
Ting Hong 2010
Kyungnam Ko 2010
Chris Ochterbeck 2010
Greg Shipman 2009
Gisselle Cornejo 2009
Joe Mills 2009
George Bunge 2009
Glennis Claxton 2008
Jeremy Mardambek 2008
Danny Reed 2007
Adriana Valerio 2007
Yi Ye 2007
Sylvia Centanni 2006
Nd Nebo 2005
Shawna McLallen 2005